Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Usługi

Jeśli chcesz sprawdzić czy twój pomysł ma szansę na dofinansowanie w ramach programów operacyjnych zasilanych Funduszami Europejskimi, skorzystaj z pomocy konsultantów Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich.
Punkt funkcjonuje w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który dotyczy utworzenia na terenie całego kraju Systemu Informacji o Funduszach Europejskich.
W grudniu 2008 roku również Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyłączył się do sieci. Oficjalne otwarcie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Słubicach nastąpiło 14 grudnia 2009 roku.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Urzędami Marszałkowskimi dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości pracy konsultantów, dlatego przyjęliśmy wspólne standardy udzielania informacji:

- Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich;

- Punkty Informacyjne należące do sieci oferują:
• wstępną diagnozę sytuacji - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego programu, priorytetu i działania w programie finansowanym z funduszy europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi z aktualnie trwających programów (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji, a jedynie możliwość ubiegania się o dofinansowanie),
• informacje o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach związanych
z dofinansowaniem projektu,
• dane kontaktowe do instytucji, które opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski oraz udzielają dofinansowania.
- Punkty Informacyjne udostępniają nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, własne oraz inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich;

- Punkty Informacyjne organizuje i współorganizuje konferencje, szkolenia oraz spotkania informacyjno-promocyjne dla potencjalnych beneficjentów. Uczestniczą w imprezach regionalnych, targach i forach społeczno-gospodarczych.
- Pytania do Punktów Informacyjnych można zadawać telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty.• Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej,
• termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze - w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć, nie więcej jednak niż o kolejnych 5 dni roboczych.
Informacje podane przez Punkty Informacyjne nie są oficjalnym stanowiskiem Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkty Informacyjne ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Drukuj

facebook google plus one