Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Statystyka

STATYSTYKA WYDZIAŁU
Dane kwartalne - wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

 

 

Działalność gospodarcza
 
Status wpisu w CEIDG
Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności w Gminie Słubice
Wykreślony
941
Zawieszony
228
Aktywny
1541
Działalność nierozpoczęta (data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą przyszłą)
1
Nie rozpoczął działalności
5
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
 
61

 

Działalność gospodarcza
 Status wpisu w CEIDG
Ilość wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w Gminie Słubice
Wykreślony
868
Zawieszony
206
Aktywny
1315
Oczekuje na rozpoczęcie działalności
1
Nie rozpoczął działalności
4
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółki cywilnej

56

  

Transport
 
Liczba wydanych
licencji / zezwoleń
Licencji uprawniających do wykonywania transportu drogowego – taksówką
 
77
Zezwoleń uprawniających do wykonywania transportu drogowego – przewozy regularne
 
10

 

Alkohole
 
Liczba wydanych
zezwoleń
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu A do 4.5% zawartości alkoholu 
 
187
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu   B pow. 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
 
130
Na sprzedaż napojów alkoholowych typu C pow. 18 % zawartości alkoholu 
 
134
 
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% (z wyjątkiem piwa) ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr LVIII/472/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. 
·     detal 110
·     gastronomia 80

 

Drukuj

facebook google plus one