Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Sektor 3 Słubice oferuje doradztwo i konsultacje dla organizacji pozarządowych

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Słubice, w ramach realizacji zadania publicznego " Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych”, od kwietnia do grudnia 2016 r. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oferuję bezpłatne doradztwo i konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawach: formalno-prawnych, księgowości, prowadzenia działalności, pozyskiwania funduszy, zarządzania organizacją, budowania wizerunku i promocji – czyli we wszystkim, co związane jest z tematem stowarzyszeń i fundacji.

Do Państwa dyspozycji są doradcy:

Karolina Dreszer-Smalec

Specjalizacja: zarządzanie organizacją pozarządową, tworzenie sieci współpracy, zarządzanie projektem, zarządzanie zespołem.

Beata Małachowska

Specjalizacja: księgowość w organizacjach pozarządowych, sporządzanie planów finansowych, rozliczanie dotacji, podatki, działalność gospodarcza, odpłatna działalność pożytku publicznego.

Wioletta Mazurek

Specjalizacja: kadry i płace w organizacjach, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, prawa i obowiązki wolontariusza, współpraca z wolontariuszem, rozliczanie projektów, personel w projektach, przygotowanie do kontroli; zakładanie działalności gospodarczej, pisanie biznesplanu, zatrudnianie personelu, w tym obcokrajowców.

Anna Serba

Specjalizacja: zarządzanie strategiczne, tworzenie strategii i planów działań organizacji, konsultacje założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet).

Marzena Słodownik

Specjalizacja: zakładanie i rozwój organizacji, tworzenie projektów, zarządzanie projektem, źródła finansowania działań organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne), pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych, konsultacje założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet).

Joanna Strzałkowska

Specjalizacja: zakładanie organizacji pozarządowej, tworzenie projektów, zarządzanie projektem, źródła finansowania działań organizacji (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne), konsultacje założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet).

Adam Szulczewski

Specjalizacja: zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, źródła finansowania działań organizacji (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne), zbiórki publiczne, crowdfunding, zakładanie organizacji pozarządowej.

Magdalena Tokarska

Specjalizacja: zarządzanie organizacją pozarządową, budowanie partnerstw, współpraca międzysektorowa, zarządzanie zespołem.

Obowiązują zapisy. By umówić się na doradztwo/konsultacje, zadzwoń pod nr tel. 884 309 488, napisz na adres e-mail: sektor3@fundacjacp.org lub przyjdź do biura: Sektor 3 Słubice ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice(I piętro budynku Biblioteki Collegium Polonicum).

Autor: Beata Bielecka | 17 maja 2016

Wróć Drukuj

facebook google plus one