Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Cennik reklam

Informacje ogólne
Gazeta Słubicka jest bezpłatnym samorządowym miesięcznikiem społeczno-kulturalnym, obejmującym swoim zasięgiem całą gminę Słubice i docierającym regularnie do 8.000 gospodarstw domowych poprzez kolportaż do skrzynek pocztowych. Gazeta redagowana jest woparciu o informacje z Urzędu Miejskiego w Słubicach oraz jednostek organizacyjnych gminy Słubice, a także o teksty nadesłane redakcji. Wydawcą Gazety jest Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, ul. I Maja 1, 69-100 Słubice.


Dane techniczne

Gazeta oferuje reklamę barwną na wszystkich stronach. Objętość gazety jest zależna od bieżących potrzeb i wynosi od 16 do 24 stron. Format pola zadruku Gazety to 255x335 mm. Reklama całostronicowa jest możliwa na wszystkich stronach za wyjątkiem strony 1. Składy należy przygotować w formacie tif (CMYK, 300 dpi, bez kompresji) eps lub pdf. Możliwe jest także wykonanie projektu graficznego przez pracownię poligraficzną Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, za dodatkową opłatą. Gazeta jest drukowana na papierze gazetowym o gramaturze 45 g/m2.


Dane kontaktowe
W sprawie reklam można kontaktować się telefonicznie pod numerem 0/95 759 24 39 w. 19 w dni powszednie
w godzinach 9.00 – 16.00 lub pod adresem mailowym smok@slubice.pl

 

Szczegóły w załączniku

Załączniki do pobrania:

Drukuj

facebook google plus one