Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Pełny tekst uchwały ujednoliconego studium wraz załącznikami znajduje się w pod adresem:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice

Drukuj

facebook google plus one