Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Konsultacje Społeczne Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024.

Do 8 listopada br. organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać uwagi do projektu Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024.

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można przekazywać:
- drogą elektroniczną na adres: magdalena.stupienko@slubice.pl,
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice – Biuro Spraw Społecznych
- bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach

Do dnia 8 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu)

Wnioski i uwagi będą zbierane również podczas spotkania otwartego w dniu 7 listopada o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum w Słubicach.

Autor: Paweł Misztak | 18 października 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one