Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Związek emerytów wybierze swoje władze

W piątek, 28 kwietnia o 11.00 w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Słubicach. W programie m.in. absolutorium dla ustępującego zarządu, wybór władz i podjęcie uchwały o kierunkach działania na następną kadencję. W razie braku przewidzianej w statucie liczby obecnych uprawnionych do głosowania, walne zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. tego samego dnia o 11.30, a podjęte uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Więcej Drukuj

Roztańczmy się i rozśpiewajmy - Inicjatywa lokalna TWK Słubice

Od kwietnia do grudnia 2017 odbywać się będą na terenie Słubic i Frankfurtu nad Odrą otwarte warsztaty wokalne i taneczne. Ważnym elementem jest integracyjny kurs tańca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podsumowaniem działań w projekcie będzie wspólny występ artystyczny wszystkich grup dla mieszkańców naszego dwumiasta. Projekt wspiera finansowo gmina Słubice.

Więcej Drukuj

Szkolenie z podstaw księgowości dla organizacji pozarządowych

W środę 19 kwietnia, od 12.00 do 18.30 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się szkolenie adresowane zwłaszcza do młodych organizacji. Udział w nim pomoże uniknąć wielu stresów, pomyłek, zwłaszcza w kontakcie z urzędami. Zapisy do 13 kwietnia. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej Drukuj

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Czy organizacja pozarządowa może pozyskiwać środki na swoje działania oferując na rynku produkty lub usługi? Jak zwiększyć „siłę ekonomiczną” organizacji? - o tym będzie mowa na spotkaniu, które w czwartek, 30 marca 2017 r. o 17.00, organizuje w swoim biurze przy ul. Kościuszki 1 (1 piętro budynku biblioteki CP) Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.

Więcej Drukuj

Ogłoszenie wyników.

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na zadanie publiczne:

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja wolontariatu

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki do pobrania w postaci załączników.

Więcej Drukuj

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Więcej Drukuj

BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie:
Rodzaj zadania: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Priorytet 1: Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;

Priorytet 2: Upowszechnianie i wspieranie aktywizacji działań w zakresie wolontariatu w tym: szkolnych kół wolontariatu, poprzez ich promowanie oraz współorganizację szkoleń, warsztatów;Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Priorytet: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym szkolenie dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych w celu kształtowania postaw prozdrowotnych podopiecznych.

Więcej Drukuj

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych wiceliderem ekologii w województwie lubuskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zakończył tegoroczny plebiscyt „Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie Województwa Lubskiego w 2016 roku”. Zgłoszono 20 kandydatur, 14 zostało wyróżnionych tytułem Lider Ekologii lub Wicelider Ekologii w Gminie Województwa Lubuskiego.

Więcej Drukuj

Organizacje pozarządowe na świątecznym spotkaniu w magistracie

Przedstawiciele około 40 organizacji pozarządowych, które działają na terenie gminy Słubice, gościli we wtorek 13 grudnia w urzędzie miejskim na spotkaniu wigilijnym z burmistrzem Tomaszem Ciszewiczem i przewodniczącym rady miejskiej Mariuszem Olejniczakiem. Podsumowano dotychczasową aktywność NGO i rozmawiano o planach na przyszłość. Burmistrz podziękował wszystkim organizacjom za aktywność i działania na rzecz mieszkańców gminy i życzył wszystkiego dobrego na czas zbliżających się świat oraz pomyślności w nadchodzącym roku. Życzenia w imieniu radnych przekazał M. Olejniczak.

Więcej Drukuj

W Drzecinie połamali się opłatkiem

Stowarzyszenie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Drzecinie zorganizowali w poniedziałek 5 grudnia, w świetlicy wiejskiej, wigilijne spotkanie. Wstępem do niego była inscenizacja przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach, która wprowadziła zebranych w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Więcej Drukuj

W Kunicach zapachniało świętami

W kalendarz stałych imprez realizowanych w ramach kampanii profilaktycznej „Postaw na Rodzinę!” wpisały się warsztaty świąteczne, które organizowane są każdego roku. Podczas zajęć artystycznych uczestnicy, pod czujnym okiem trenera, przygotowują ozdoby świąteczne. Tym razem warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej w Kunicach i zgromadziły całe rodziny.

Więcej Drukuj

Wieczór autorski i premiera książki „Wspomnienia pogranicza”

8 grudnia 2016 roku o godzinie 18.00 odbędzie się wieczór autorski połączony z premierą książki pt. „Wspomnienia pogranicza”, na który zapraszają Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz Stowarzyszenie My Life – historia opowiedziana.Ta niezwykła publikacja powstała przy osobistym współudziale 10 osób, które opowiedziały nam swoją historię, dotyczącą aktywności na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście podsumowania 25 lat współpracy. Wszystkie historie zebraliśmy w jednej publikacji, wydanej w obu językach

Więcej Drukuj

"Każdy inny- wszyscy równi". Pomóżmy zrozumieć niepełnosprawność

Jak co roku, pierwszy tydzień grudnia jest obchodzony jako Europejski Tydzień Autyzmu, a 3 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tych szczególnych dniach chcemy uwrażliwiać społeczeństwo na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych żyjących wśród nas. Stowarzyszenie po PROstu wraz z Gminą Słubice zapraszają na akcję realizowaną w ramach Inicjatywy lokalnej - „Każdy inny – wszyscy równi – obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”. W najbliższych dniach odbędzie się w Słubicach wiele interesujących wydarzeń.

Więcej Drukuj

Ale mamy społeczników!

Emeryci tańczą, osoby niepełnosprawne zdobywają szczyty gór, wędkarze dbają o otoczenie Odry, przyrodnicy uczą mieszkańców ekologii, a diabetycy pomagają żyć z chorobą – w gminie działa ponad 70 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców. 21 organizacji opowiedziało o swojej działalności podczas sesji 24 listopada. Stowarzyszenia wspiera gmina. Na 2017 rok przeznaczyła dla nich 500 tys. zł.

Więcej Drukuj

Społecznicy pokazali swoją siłę

Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych z terenu gminy Słubice spotkali się 24 października w Collegium Polonicum na V Słubickim Forum Organizacji Pozarządowych. W czasie spotkania wyróżniono 10 organizacji, które wystartowały w konkursie „Działaj lokalnie” i zdobyły dofinansowanie na swoje projekty.

Więcej Drukuj

facebook google plus one