Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz.U z 2016r., poz. 2147 ze zm.), Burmistrz Słubic odwołuje przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Słubice, położonych w Kunicach, oznaczonych numerami ewidencyjnymi (część) działki 381 o powierzchni 227.010,00m2 i działki 334 o powierzchni 109.000,00m2 przeznaczonych na uprawy rolne, który miał odbyć się w dniu 12 maja 2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 (sala konferencyjna II piętro).

Powodem odwołania przetargu jest planowana zmiana celu wykorzystania nieruchomości.
Osoby lub Podmioty / Przedsiębiorcy, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot ww. kwot w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania przetargu.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 420/2 o pow. 208.500,00m2 i część działki 419 o pow. 189.100,00m2 odbędzie się w planowanym terminie tj. 12 maja 2017. o godz. 1000 zgodnie z ogłoszeniem o przetargu z dnia 7 kwietnia 2017r.

Autor: Krzysztof Gancarz | 10 maja 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one