Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach przy ulicy Kochanowskiego 4 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do dnia 11

Lp.

położenie lokalu

 

 

nr ewid. działki

pow. działki

 

(m²)

pow. lokalu

 

(m²)

udział w nieru-chomości wspólnej

cena wywoławcza nierucho-mości

(zł)

I opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego gruntu

wadium

 

 

(zł)

1.

Słubice

ul. Kochanowskiego 4/2

695/1

152

39,00

1/6

60 000

1 080

10 000

Przetarg odbędzie się 19 października 2017 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 16 października 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

 

 

Mapa Gminy SłubiceSystem Informacji Przestrzennej - Położenie budynku na mapie Słubic

Autor: Tomasz Horbacz | 28 sierpnia 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one