Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Strona internetowa Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 już działa!

Informujemy, że funkcjonuje nowa strona internetowa Programu INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014-2020 (treść programu w załączniku). Pod linkiem http://interregva-bb-pl.eu/ znajdą Państwa wszelkie informacje, zdjęcia, broszurki oraz dokumenty dotyczące programu. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona strona na Facebooku: Interreg VA Brandenburg Polen 2014 – 2020.

Źródło: Wspólny Sekretariat Programu.

Autor: Beata Bielecka | 30 marca 2016

Wróć Drukuj

facebook google plus one