Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Zatwierdzony został Program Interreg VA Polska-Brandenburgia

22 października 2015 roku Komisja Europejska przyjęła Program Interreg VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Jego całkowity budżet to prawie 118 mln euro, z czego 100 mln pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - poinformował na swojej stronie internetowej Urząd Marszałkowski. Te pieniądze będzie można wydać na projekty, które mieszczą się w ramach 4 osi priorytetowych: integracja mieszkańców i współpraca administracji, wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego, połączenie z sieciami transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport. Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 znajduje się we Frankfurcie nad Odrą, wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Autor: Beata Bielecka | 23 października 2015

Wróć Drukuj

facebook google plus one