Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Konsultacje na temat Funduszy Europejskich w Słubicach

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w bezpłatnym Mobilnym Punkcie Informacyjnym organizowanym w Słubicach.

Więcej Drukuj

Szkolenia z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” , zaprasza na cykl spotkań informacyjnych pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020“. Szkolenia odbędą się od 3 do 17 stycznia 2017 r.

Więcej Drukuj

Kolejna środa z funduszami unijnymi

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej”, które odbędą się 7 grudnia 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wielkopolskim.

Więcej Drukuj

Eksperci podpowiedzą jak dostać unijne wsparcie

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczna i zawodową”, które odbędą się 1 czerwca 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Więcej Drukuj

Strona internetowa Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 już działa!

Informujemy, że funkcjonuje nowa strona internetowa Programu INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014-2020 (treść programu w załączniku). Pod linkiem http://interregva-bb-pl.eu/ znajdą Państwa wszelkie informacje, zdjęcia, broszurki oraz dokumenty dotyczące programu. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona strona na Facebooku: Interreg VA Brandenburg Polen 2014 – 2020.

Więcej Drukuj

Jubileuszowe polsko-niemieckie projekty dostaną wsparcie

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspierana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec uruchomiła specjalną, jubileuszową linię projektową wspierającą inicjatywy w ramach społeczeństwa obywatelskiego na jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Więcej Drukuj

Te szkolenia ważne dla organizacji pozarządowych

Sektor 3 Słubice, przy ul. Piłsudskiego 3-4, gdzie mieści się Inkubator NGO (organizacji pozarządowych), to miejsce, w którym można sporo się dowiedzieć m.in. o zmianach w przepisach, w oparciu o które działają NGO. W listopadzie i grudniu warto się tam wybrać.

Więcej Drukuj

Zatwierdzony został Program Interreg VA Polska-Brandenburgia

22 października 2015 roku Komisja Europejska przyjęła Program Interreg VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Jego całkowity budżet to prawie 118 mln euro, z czego 100 mln pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - poinformował na swojej stronie internetowej Urząd Marszałkowski. Te pieniądze będzie można wydać na projekty, które mieszczą się w ramach 4 osi priorytetowych: integracja mieszkańców i współpraca administracji, wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego, połączenie z sieciami transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport. Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 znajduje się we Frankfurcie nad Odrą, wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Więcej Drukuj

Wypełnij ankietę o transgranicznej współpracy

Urząd Marszałkowski zachęca mieszkańców naszego województwa do wypełnienia krótkiej, elektronicznej ankiety na temat współpracy transgranicznej. - Oddane głosy będą tym cenniejsze, że mieszkańcy województwa lubuskiego osobiście mają okazję doświadczać, jak na ich codzienne życie wpływają np. realizowane wspólnie polsko-niemieckie działania - podkreślono. W ankiecie, którą należy wypełnić do 21 grudnia mogą wziąć udział nie tylko osoby prywatne, ale także firmy i instytucje.
Można ją znaleźć na stronie internetowej: http://lubuskie.pl

Więcej Drukuj

Gdzie dobrze u nas zjeść, co zobaczyć? Przewodnik "Smaki Dwumiasta" to superściąga!

- Wydanie tego przewodnika to był bardzo dobry pomysł i świetna forma promocji – chwaliła Agnieszka Sierżant-Ryterska z restauracji Ramzes dwujęzyczną publikację „Smaki Dwumiasta. Turystyczny, kulinarny i zakupowy przewodnik po Słubicach i Frankfurcie nad Odrą”, który właśnie wydała gmina, w ramach unijnego projektu. Znalazły się w nim opisy 74 miejsc, po obu stronach Odry, gdzie można poznać smaki pogranicza.

Więcej Drukuj

Dzięki nim turyści poznają smaki Słubic i Frankfurtu

Dziś, 22 lipca, w słubickim magistracie zorganizowany został warsztat dla restauratorów i handlowców z obu stron Odry, który poprzedzi wydanie dwujęzycznego przewodnika kulinarnego i zakupowego "Smaki Dwumiasta".

Więcej Drukuj

Wydajemy przewodnik. Turyści poznają smaki Słubic i Frankfurtu

Gmina wspólnie ze Stowarzyszeniem Turystyki z Frankfurtu nad Odrą (Tourismusverein Frankfurt Oder e.V.) wyda polsko-niemiecki przewodnik z informacjami o miejscach, gdzie, po obu stronach Odry, można zjeść i zrobić zakupy.

Więcej Drukuj

Może to Ty pojedziesz na staż do Brukseli?

22 maja rozpoczął się nabór do kolejnej edycji trzymiesięcznego Europejskiego Wolontariatu w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli. - Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat, którzy chcą poznać Unię Europejską „od kuchni” - zachęca Jarosława Suchecka z lubuskiego biura w Brukseli. Kandydatury można przesyłać do 12 czerwca.

Więcej Drukuj

Dobra wiadomość dla Słubic: Odra zostanie pogłębiona!

Po 11 latach polsko-niemieckich negocjacji jest w końcu umowa obu rządów o uregulowaniu i pogłębieniu granicznej rzeki. Odra ma mieć minimum 1,8 metra głębokości. To pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i ożywić gospodarczo region.

Więcej Drukuj

Przedszkole realizowane w ramach projektu „Edukacja bez Granic”

Zakończony został I etap realizacji projektu budowy przedszkola 7-o oddziałowego ul. Narutowicza w Słubicach obejmujący główny obiekt przedszkola wraz z infrastrukturą.

Więcej Drukuj

facebook google plus one