Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Uczniowie gminnych szkół będą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej

Bezpłatne leczenie zębów, a także ich lakowanie i lakierowanie oraz wiele innych działań profilaktycznych gwarantuje uczniom wszystkich słubickich podstawówek porozumienie, które burmistrz Mariusz Olejniczak podpisał dziś, 10 września, ze słubicką firmą Al –Dentica. Taką samą opieką stomatologiczną objęci też będą uczniowie z Kunowic i Golic. Do ich szkół będzie regularnie przyjeżdżał dentobus.

12 września wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która standaryzuje zakres opieki, kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia i na opiekę stomatologiczną. - Nałożyła ona na gminę obowiązek podpisania porozumienia z podmiotem wykonującym świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków publicznych - mówi dyrektorka Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach Jolanta Skręty. Jedynym podmiotem w Słubicach, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia jest firma Al- Dentica prowadzona przez stomatologa Beatę Piórkowską. Właśnie z tą firmą gmina podpisała porozumienie.

W ocenie Beaty Piórkowskiej stan uzębienia uczniów jest bardzo zły. – Wiele dzieci już nawet zęby mleczne ma z próchnicą – mówi dentystka. Potwierdzają to statystyki. Z Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej wynika, że ponad połowa trzylatków ma zęby z ubytkami. Wśród sześciolatków próchnicę ma już 87 proc., a wśród 18-latków - 90 proc. Problem z uzębieniem jest, obok nadwagi, jednym z najpoważniejszych wśród dzieci i młodzieży.

– Mam nadzieję, że dzięki objęciu naszych uczniów bezpłatną opieką stomatologiczną to się zmieni - podkreśla burmistrz Mariusz Olejniczak i dodaje, że szczegóły na temat tego, jak działać będzie ten program rodzice poznają podczas najbliższych zebrań w szkołach. Podpisane dziś porozumienie będzie obowiązywało przez cały rok szkolny, a świadczenia dla uczniów słubickich podstawówek będą wykonywane w gabinecie przy ul. Mickiewicza 9/1.

Autor: Beata Bielecka | 10 września 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one