Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Konsultacje w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice

Drodzy mieszkańcy Słubic,
zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety w ramach konsultacji społecznych, których celem jest zebranie propozycji i opinii na temat wprowadzenia ewentualnych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszego miasta.
Zebranie opinii ma związek z wejściem w życie zmian do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która to nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających m.in. do ograniczania dostępności alkoholu oraz przeciwdziałania powstawania negatywnych następstw spożywania alkoholu.

Na terenie Słubic poza punktami gastronomicznymi funkcjonuje około 30 podmiotów (sklepy, stacje paliw) prowadzących sprzedaż alkoholu po godz. 22.00 lub całodobowo. W ostatnim czasie nasiliły się skargi mieszkańców na zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego. Chcemy i mamy nadzieję poznać opinie Państwa uwzględniając aspekt społeczny jak i gospodarczy, a następnie wspólnie poszukać najkorzystniejszego rozwiązania dla właścicieli punktów sprzedaży jak i pozostałych mieszkańców naszej gminy.

Wybór rozwiązania zależny będzie od przebiegu i wyników konsultacji. Dlatego zachęcam Państwa do wzięcia w nich udziału. Konsultacje potrwają od dnia 3 lipca do 25 lipca 2018 r.

Będą prowadzone w formie: 1) zebrania propozycji i opinii poprzez formularz ankiety dostępny na stronach Urzędu Miejskiego w Słubicach www.slubice.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.slubice.pl, w zakładce „Wybory, referenda i konsultacje”, a także w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1 (parter).

Wypełniony formularz ankiety należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2018 r. na: • adres poczty elektronicznej barbara.banaskiewicz@slubice.pl • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Słubicach: Biuro Obsługi Interesanta (parter); 2) zebrania opinii poprzez sondaż na stronie słubickiego portalu informacyjnego: www.slubice24

Burmistrz Słubic

Tomasz Ciszewicz

Autor: Beata Bielecka | 3 lipca 2018

Załączniki do pobrania:

Wróć Drukuj

facebook google plus one