Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Ścieżka pieszo - rowerowa Kleista w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą otwarta

26 lipca br. odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej oba miasta. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.oo we Frankfurcie nad Odrą przy Muzeum Kleista, gdzie znajduje się pierwsza z dziewięciu tablic informacyjnych.

Uroczystego odsłonięcia pierwszej tablicy dokonali Zastępca Burmistrza Słubic Piotr Łuczyński oraz Nadburmistrz Frankfurtu dr Martin Wilke. W otwarciu udział wzięła liczna grupa miłośników wycieczek rowerowych z nieformalną Słubicko-Frankfurcką Grupą Rowerową na czele. Po uroczystości pięćdziesięciu uczestników wzięło udział w pierwszym objeździe szlaku. Spotkanie zakończyło wspólne podsumowanie i poczęstunek w Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Wyprawie towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.
Ponad 20 kilometrowa ścieżka powstała dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i stowarzyszeń, a także mieszkańców zarówno Frankfurtu nad Odrą jak i Słubic. Można ją pokonywać pieszo lub na rowerze.
Podczas wspólnego spotkania włodarze obu miast uznali ścieżkę Kleista za produkt turystyczny służący promocji Dwumiasta.
W ramach realizacji projektu wydana została dwujęzyczna broszura informacyjna Szlakiem Kleista przez Słubice i Frankfurt nad Odrą, która jest do nabycia dla zainteresowanych w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz we Frankfurcie nad Odrą, a także w siedzibie Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji we Frankfurcie nad Odrą.
Ścieżka powstała w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie –Brandenburgia 2007-2013.
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.
Zapraszamy do zwiedzania ścieżki i życzymy miłej wycieczki.

facebook google plus one