Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza interesariuszy rewitalizacji gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

Więcej Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI

Więcej Drukuj

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Więcej Drukuj

Punkt Konsultacyjny

Informujemy o ponownym otwarciu Punktu Konsultacyjnego. Interesanci przyjmowani będą w dniach: 08.02., 15.02., 22.02., 01.03., w godzinach 14:00 – 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w pokoju 217 na drugim piętrze.

Więcej Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice.

Więcej Drukuj

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice

Więcej Drukuj

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice

Więcej Drukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza mieszkańców Gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 3 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

Więcej Drukuj

Informujemy o otwarciu Punktu Konsultacyjnego w ramach trwających konsultacji społecznych

Więcej Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice

Burmistrz Słubic, na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Więcej Drukuj

Akcja rewitalizacja!

Gmina Słubice rozpoczęła prace nad opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o 17.00 w sali konferencyjnej Collegium Polonicum. Zachęcamy do udziału.

Więcej Drukuj

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Więcej Drukuj

Informacje o projekcie pn. "Rewitalizacja w Słubicach - partycypacja i działania przygotowawcze"

Więcej Drukuj

Zapytanie ofertowe na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słubice

Znak sprawy projektu: BRR.I.052.1.60.2016
nasz znak sprawy: WGN.042.1.2016
data zamieszczenia zapytania ofertowego 23.08.2016r.

Więcej Drukuj

facebook google plus one